روحانی در جلسه هیئت دولت:

برخوردهای خشونت آمیز و اهانت به پلیس را به هیچ وجه تحمل نمی‌کنیم

رئیس جمهور اظهار داشت: برخوردهای خشونت آمیز و اهانت به پلیس که حافظ نظم و امنیت جامعه است را به هیچ وجه تحمل نمی کنیم. ......

- به نظر شما ایران می تواند در جام جهانی روسیه، از گروه خود صعود کند؟

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن