توصیه‌های سیاستی کوتاه مدت و بلند مدت برای کنترل اثرات تورم در اقتصاد ایران


یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کسری بودجه هم معلول و هم علت افزایش نرخ تورم است، گفت: برنامه های مختلف کوتاه مدت و بلند برای مهار اثرات تورم در اقتصاد ایران وجود دارد.

7/20/2020 11:38:07 PM
کد خبر: 4529

به گزارش سارنا، امین دلیری در گفتگو با تسنیم با اشاره به عوامل شکل گیری تورم در ایران در نیم قرن اخیر گفت: بررسی علل افزایش نرخ تورم در درسالهای قبل وبعد از انقلاب اسلامی حکایت ازیک واقعیت انکار پذیر دارد، که عوامل ایجاد کننده و عوامل فزاینده آن  ریشه درساختار اقتصاد ایران داشته و این خود بر گرفته از وابستگی به در آمد های نفتی بوده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، نوسانات نرخ ارز وایجاد شوکهای ارزی سهم زیادی را در تحریک افزایش سطح عمومی قیمتها داشته است . عامل دیگر تشدیدکننده افزایش نرخ تورم و