روحانی: امروز در بخش اعظمی از محصولات پتروشیمی بی‌نیاز هستیم


رئیس‌جمهور گفت: امروز در بخش اعظمی از این محصولات پتروشیمی بی‌نیاز هستیم.